17 mars 2015

Stress i fisk - del 1

Stress är ett begrepp som man ofta stöter på i fisksammanhang. Som hobbyist får man tidigt lära sig att stress är farligt och gör fiskarna sjuka. Många blir oroliga och letar ständigt efter tecken på stress medan andra rynkar på näsan och menar att stress är överdrivet.

Att stress är en faktor man absolut måste räkna med när det gäller fiskhälsa, är väl känt och vetenskapligt befäst. Fiskar som utsätts för stress löper en avsevärt högre risk att bli sjuka. Det är rå fakta och går inte att förneka. Stress får aldrig underskattas men samtidigt är det inget man ständigt kan gå och oroa sig för. Är vi bara medvetna om vad stress är och hur den uppstår, kan vi göra en hel del för att begränsa onödig stress och på så sätt ge våra fiskar bättre förutsättningar att bibehålla en god hälsa.

Vad är stress?

Stress är kanske lättare att förstå om man vet varför den finns. I grund och botten handlar det om överlevnad. Vid omedelbara fara måste kroppen kunna rädda sig och allt annat sätts åt sidan. Hormoner signalerar till kroppen att släppa fri alla resurser och fly. Det sker automatiskt och är inget som går att styra över. Adrenalin känner de flesta av oss till, ett hormon som försätter kroppen i akut larm-läge. Blodkärlen vidgas, hjärtat slår fortare och lagrad snabbenergi i musklerna frigörs. Men det är inte larm-läget i sig som är stress, utan stress uppstår på grund av den oreda som skapas i kroppen som ett resultat av reaktionen. Förhållandena i kroppen ändras och en anpassning måste göras för att de livsuppehållande funktionerna  i cellerna ska kunna fortsätta.


Alla levande organismer måste ha bestämda invärtes förhållanden för att kunna fungera. Små variationer kan tolereras men kroppen strävar ständigt efter att hålla ett konstant tillstånd så nära det mest idealiska som möjligt. Exempel är salthalt i cellerna, tillgång till syre och energi, pH i blodet, för att nämna några. När något i den yttre miljön förändras, måste kroppen förhålla sig till detta och anpassa sig så att de inre förhållandena förblir de rätta. Man kallar detta för homeostasis, en inre balansering mot det yttre och det är själva momentet av obalans som gör stress.

Fisk är särskilt utsatta för yttre påverkan då de lever i vatten. Vatten skiljer sig från luft både kemiskt och fysiologiskt. Det är mer föränderligt och har en mycket större och mer direkt inverkan på de organismer som lever där. Fiskar är inte mer stresskänsliga än andra djur, utan det faktum att de lever under ett större tryck från sin omgivning, gör att de lätt utsätts för en högre andel stress än djur som lever på land.

Stress i fisk innebär ett tillstånd där fiskens fysiologiska homeostas påverkas till följd av ogynnsam yttre påverkan. 
Stress in fish - Fundamentals of Ornamenthal Fish Health

Varför blir fiskar sjuka av stress?

Jo, det var ju det där med fysiologisk homeostas som måste upprätthållas. Misslyckas det kan kroppen inte fungera och blir till slut sjuk. Kortisol är det hormon som är mest förknippat med stress. Kortisol fungerar lite som en antidot till adrenalin och motverkar dess effekt under tiden obalans råder. Enkelt uttryckt köper kortisol fisken tid till att anpassa sig efter rådande förhållanden så att kroppen inte havererar. Kortisol styr även nybildandet av vita blodkroppar, mördarceller etc. och det inre immunförsvaret kan rent av initialt öka. Stress är alltså inget problem i sig, så länge det får funka som det är tänkt från början. Korta stunder för att undgå en fara och sedan återgå till det normala.

Problem uppkommer när vi skapar onaturliga förhållanden, där stress ofta lätt blir ständigt återkommande eller kvarstår under alltför långa perioder. Kroppen verkar nämligen inte ha någon bra lösning på hur konstant förhöjda nivåer av kortisol i blodet ska hanteras. Kortisolets funktion tenderar att utebli till följd av vad man kan likna vid avtrubbning. Den främre njuren där kortisolet tillverkas, kan också bli uttröttad och det blir en brist på kortisol. I bägge fallen kan adrenalin lite härja fritt och konsekvensen blir en kropp i konstant larm-läge och allt vad det innebär.

Flera mekanismer och processer reglerar den interna miljön i syfte att behålla homeostas. Det är främst djur som har förmågan att aktivt påverka sin situation. Detta sker på olika sätt, ofta evolutionärt anpassat till den miljö djuret lever i. Många djur flyr instinktivt från en ofördelaktig miljö, till exempel med för hög eller låg värme, salthalt eller syrehalt. Inuti djuren finns ett aktivt system med tre huvudkomponenter: En receptor, som upptäcker förändringen, ett kontrollorgan som ser till att homeostasen återställs och en effektor som utför kontrollorganets order. 
Wikipedia - den fria encyklopedin

Att ständigt leva påslagen och beredd på flykt, kostar energi. Energi går åt för att upprätthålla homeostasis och annat som tillväxt, immunförsvar, matsmältning, blir lidande. Metabolismen påverkas så att aptiten försämras, vilket i sin tur gör att fisken äter dåligt. Mindre näringsintag leder till mindre mängd tillväxthormon i omlopp och proteinsyntesen i cellerna avtar. Brist på kortisol eller avtrubbning resulterar i minskad produktion av de vita blodkropparna som är så viktiga för fiskens inre immunförsvar. Kronisk stress är med andra ord som en nedåtgående spiral, där kroppen långsamt bryts ned samtidigt som utsatthet för patogener och sjukdomar ökar.

Hur skyddar man sina fiskar mot stress?

Stressorer kallas allt sådant som kan skapa stress och för att kunna skydda sina fiskar mot stress, måste man ha koll på stressorerna. Tittar man i tabellen över vanliga stressorer, så visst kan man lätt få intrycket av att det är överdrivet. Men faktum är att det är så verkligheten ser ut och varje liten grej vi kan plocka bort från listan innebär mindre stress för fisken att bära. En del stressorer väger tyngre än andra. All stress behöver inte vara skadlig om den är i rimlig skala. Viss stress är oundviklig men är ändå inte det samma som att man kan blunda för den. Bästa sättet att skydda sina fiskar mot stress och sjukdom relaterad till den, är att hela tiden arbeta förebyggande. För det krävs att man först gör sig medveten om de stressorer som finns och sedan jobba aktivt med att få bort eller begränsa dem.Ta en funderare på vilka stressorer du har i din anläggning. Vid vilka tillfällen och hur ofta finns det risk att dina fiskar kan påverkas av dem och vad du kan göra för undvika eller minska effekterna av dem. 2 kommentarer:

  1. tror nog att dålig vattenkvalité är den vanligaste orsaken till stress. De sociala förhållanden och näringseffekter var intressant

    SvaraRadera
  2. Jo, det är nog ofta så. Bristande vattenkvalitet blir väldigt påtaglig, eftersom fiskarna ofta tvingas leva i den under långa perioder eller rent av hela tiden. Men man kan, som tur är, också göra mycket åt brister i vattenkvaliteten. Om man har rätta viljan och lite kunskap.

    SvaraRadera