31 mars 2014

Karantänspolicy import 2014

Årets import av koi från Japan kommer att hållas i karantän i 8 veckor om inget oförutsett händer. Anledningen till den förlängda karantänstiden är SVAs direktiv om att fiskarna bör hållas i en temperatur mellan 24 och 26 grader i minst 6 veckor innan test för KHV tas. KHV är ett värmeaktivt virus och man höjer alltså temperaturen för att trigga viruset att bli aktivt och börja föröka sig. Att hitta sovande virus i en smittbärare är mycket osäkert, då mängden virus är så liten, att det blir svårt att fånga i ett prov.

Jag kommer sträva efter att hålla så nära 26 grader som möjligt då denna temperatur är den som SVA anser vara bäst för att få ett så rättvisande provsvar som möjligt.
Temperaturen i karantänen kommer att loggas under hela tiden och efter 5 veckor görs en utvärdering om hurvida fisk ska skickas till testning eller inte. Datalogglistor liksom all övrig journalföring under karantänstiden är offentliga dokument som visas för dem som vill se.

Det går bra att reservera en fisk innan karantänstiden gått ut.
Besök kommer tillåtas om fiskarna inte uppvisar symtom på allvarlig sjukdom. Besök tas endast emot på överenskommen tid. Av smittskyddsskäl kan jag tillåta högst två personer i karantänen samtidigt. Barn och djur får inte tas med in på markerat karantänsområde. Besökande åläggs att bära anvisade skyddskläder och följa uppsatta regler kring beträdande. Detta är för allas säkerhet men främst är det fiskarna utanför karantänen som måste skyddas.

Fisk kommer inte skickas till test för SVC. Anledningen är kostnaderna, som om säkerheten i provsvaret ska vara någorlunda, blir allt för höga jämfört med risken.
Om koi ska skickas in för testning av KHV beslutas senare. Hur temperaturen i karantänen håller sig är en avgörande faktor men även andra omständigheter kommer spela in i min slutliga bedömning om huruvida det är motiverat eller ej. Det är nämligen inte så att ett negativt provsvar kan garantera att resterande fiskar, som är kvar till försäljning också är negativa. Mitt fokus kommer därför i första hand ligga på optimering av förutsättningarna i karantänen, så att KHV ska kunna bryta ut om smitta finns där.

Har du frågor om eller synpunkter på min karantänspolicy, är du alltid välkommen att höra av dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar