5 juli 2013

Injicera antibiotika

Tyvärr är det så ibland att man drabbas av bakterier som är svåra att bemästra. Enbart sårbehandling eller olika behandlingmedel i vattnet räcker inte riktigt till. Sprutor med antibiotika kan då bli ett sista alternativ för att försöka få stopp på en infektion. Den allmänna uppfattningen är att injektioner är det mest effektiva sättet för att ge antibiotika. Ändå är det inget jag vill förespråka. Kan man kontrollera dosering via fodret genom handmatning är detta att föredra anser jag. Hela proceduren med att ge sprutor innebär mycket stress för fisken. Det är heller inget som en vanlig lekman egentligen ska hålla på med. Drömmen hade varit att fler veterinärer hade varit villiga att ta på sig ansvaret för behandling av sjuka fiskar. Förhoppningsvis kommer en ökad efterfrågan på vård leda till detta. Tills dess får vi vara glada om en veterinär vill skriva ut preparaten åt oss så vi kan behandla på egen hand. Här följer således en enkel vägledning.


Innan du börjar måste alla grejor vara i ordning. Sprutor förbereds med rätt dosering. Preparat som förvaras kylt bör tas fram innan, så det hinner tempereras. Dra upp rätt mängd injektionsvätska i sprutan. Vänd sedan kanylen uppåt och töm sprutan på luft. Om flera fiskar ska sprutas måste man ha en ny kanyl för varje fisk. Fisken måste vara sövd när den ska injiceras. Desinficera stället där du ska sticka med sprit eller klorhexidinlösning innan sprutan sätts.

Intramuskulärt, IM


Betyder att man injicerar i en muskel. Man kan i stort sett injicera i vilken muskel som helst. Dock är den stora ryggmuskeln att föredra då denna kan absorbera större mängder vätska än t.ex. muskeln vid bröstfenans bas.
Nackdelen med att injicera intramuskulärt är risken för så kallad 'blow back', det vill säga, att injektionsvätskan pressas ut igen genom hålet som blir av nålen när fisken sedan simmar. För att minimera den risken väljer man att injicera på ett ställe där muskulaturen arbetar sig så lite som möjligt. Uppe på ryggen är exempel på ett sådant ställe. Där har man dessutom bra koll efteråt, då det alltid finns en liten risk för infektion i nålsticket.

Sprutan sätts lite grann, ungefär ett fjälls bredd, åt sidan och i höjd med ryggfenans främre spröt. Fig 1 och Fig 2.
Injicera alltid i riktning mot huvudet. Vinkla sprutan så att nålen går mellan fjällen och sedan vidare i en linje riktad mot munnen. Fig 3 och Fig 1
Under tiden du injicerar, massera muskeln lätt, så att vätskan fördelas fortare i vävnaden. Håll sedan ett finger på nålen när sprutan dras ut och håll kvar en liten stund, så att muskulaturen hinner sluta till sig.

Om fisken ska injiceras mer än en gång, bör man byta sida från gång till gång, så att man inte sprutar på samma ställe varje gång. Mycket stora doser kan behöva fördelas på två ställen.

Intraperitoneal, IP


Betyder att man injicerar in i bukhålan. Denna metod anses av många vara den bästa, då man tror att medicinen kan tas upp fortare av kroppen härifrån. Där finns dock flera nackdelar. Risk att man penetrerar de inre organen. Rom hos honor kan absorbera injektionsvätskan. Man har även sämre kontroll på injektionsstället när fisken sedan simmar i vattnet. Fördelar är att man kan injicera större mängder vätska, samt om det skulle uppstå komplikationer av typ en infektion och sår, syns ju inte ärr lika mycket om de sitter på undersidan av fisken.

När man ska injicera i buken är det viktigt att ha fisken liggande på rygg. Detta gör att inälvorna faller något tillbaka och risken att penetrera dem med nålen minskar. Utgå från en linje mitt genom fisken på längden. Se ut en punkt mellan bukfenornas fäste och anus. Flytta sedan punkten 5 - 10 mm åt endera sidan om mittlinjen och du har rätt ställe att sticka på. Fig 4.

Nålen ska peka i riktning mot fiskens huvud. Vinkla den svagt inåt buken, så att spetsen går så snävt innanför bukväggen som möjligt. Fig 5.
Om nålen ligger rätt ska det gå att tömma sprutan utan något som helst motstånd. Går det trögt är det möjligt att nålen inte gått igenom muskulaturen helt. Prova då att föra in sprutan lite till eller dra en bit tillbaka och öka invinklingen något. Håll ett finger på sprutan när du drar ut den och håll kvar en stund innan fisken läggs tillbaka i vattnet.

Hjälp med preperat och dosering finner du i min farmakopé

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar