1 juni 2012

Gyrodactylus eller Dactylogyrus?

Ja, det är frågan och faktiskt en viktig sådan! Ofta blir man som koi ägare så uppspelt när man hittat en parasit i mikroskopet, att man glömmer se efter vad för sort det egentligen är. Det är nämligen en väsentlig skillnad på Gyrodactylus och Dactylogyrus, vilken är helt avgörande för hur behandlingen ska läggas upp om den ska lyckas.Dactylogyrus, gälmask, känns igen på sina typiska
 'ögon'-prickar i huvud ändan.
Skillnaden är den att Gyrodactylus, skinnmask på svenska, föder levande ungar och kan därför rent teoretiskt, utrotas i ett enda svep. Dactylogyrus, gälmask, lägger däremot ägg, vilket genast gör det lite mer komplicerat. När du behandlat första gången tar det ett tag sedan har du problemen tillbaka. Detta för att ägg har kläckts och nya parasiter är aktiva på fiskarna igen. För att göra allting ännu svårare, varierar kläckningstiden en hel del. Det räcker inte med en eller två behandlingar för att få bort Dactylogyrus. Man ska helst behandla tre gånger och då ska vattentemperaturen inte vara för låg. Minst 20 grader, annars finns risk att ägg kan ligga kvar utan att kläckas under behandlingen.


Gyrodactylus, skinnmask, föder levande ungar. De är
något större än gälmasken och går man upp lite i förstoring,
 kan man se ungens ankar-krokar inne i modermasken
Både Gyrodactylus och Dactylogyrus är en typ av plattmaskar (monogenea) man hittar på fiskar. Det finns flera olika arter och släkten av plattmaskar men samtliga kännetecknas av att varken ha skelett, andningsorgan eller cirkulationssystem. De är utrustade med diverse gripklor och hakar i fotändan som används att fästa sig fast i fiskarnas skinn och gälar med. I andra ändan har vi munnen som påminner lite om en elefantsnabel. Maskarna äter av fiskarnas slem men störst skada gör gripklorna då de hela tiden punkterar fiskens skinn. Ofta sprids bakterieinfektioner i deras fotspår och stora angrepp av speciellt Dactylogyrus, kan leda till blodbrist pga ständig blödning i gälarna. Särskillt små koi kan snabbt utarmas och försvagas. Man kallar det 'Big head' syndrom just för att huvudet ser för stort ut i förhållande till den avmagrade kroppen. Mycket gälmask kan även leda till att gällocken börjar stå ut från kroppen till följd av att gälfilamenten svullnar och blir tjocka av slem. Hårt angripna koi står ofta still i vattnet med fenorna tätt till kroppen och huvudet pekande lite nedåt.Ibland hittar man inga maskar men istället spår av dem.
Här rester i form av gripklor som sitter fasthakade i slemprovet.
Gyrodactylus som föder levande ungar, kan föröka sig oerhört snabbt och fullkomligen överväldiga en fisk som är svag. Maskarna skapar stor irritation och fiskarna kliar sig ofta mycket och får ett förtjockat slemlager. Parasiten lämnar inte gärna sin värd och spridning från en fisk till en annan sker mest via kroppskontakt.
Dactylogyrus är mer koncentrerade till gälarna och symtomen behöver inte alltid vara så självklara. Många fiskar kan bära parasiten utan att det märks mycket, men generellt är de mindre aktiva och äter ganska dåligt. Tuggar länge och besvärat. Vissa fiskar äter inte alls eller spottar ut maten igen. De kan visa tecken på irritation i gälarna genom att jäspa mycket, gå upp och ta luft på ytan, som de sedan blåser genom gälarna när de dyker eller typ slå med huvudet i sidled med en häftig knyck. Kliar de sig är det oftast riktat mot kinderna eller hakan. Ibland krävs skrap från gälarna direkt för att man ska hitta dem men är de riktigt etablerade brukar man kunna få med dem om man skrapar över gällocken eller under hakan.

Våra vanliga parasitmedel rår dåligt på Gyrodactylus och Dactylogyrus. Kaliumpermanganat kan slå bort en del men har sällan tillräcklig effekt för att bli av med problemet helt. Samma gäller för formalin och acriflavin. Salt kan ha en viss effekt om man saltar upp till 0.3% på en enda gång. Teorin är att parasiterna då dör av den osmotiska chocken. Salt under lång tid sägs kunna påverka äggens viabilitet och antalet parasiter som kläcks friska begränsas. De som klarar sig blir däremot mer härdiga mot våra behandlingar. Resistensen ökar hela tiden och finns nu även mot våra moderna avmaskningsmedel. Maskmedel, från början framtagna för våra hundar och katter, är det som idag är mest effektivt att behandla med. För att förhindra att parasiterna utvecklar resistens, är det lämpligt att variera mellan de olika aktiva substanser som finns att tillgå.
Maskmedlens fördel över andra behandlingar är att de bryts ned långsamt och därmed har en lång verkningstid i vattnet. De är relativt harmlösa mot fisken och skadar inte bakteriefloran i biofiltret. Man kan behandla vid alla temperaturer. Dock ej att förglömma att även parasiter har sänkt metabolism i kallare vatten, vilket innebär att dessas upptag av de aktiva substanserna sker långsammare. Nackdel med maskmedel är att de enbart tar mask och att det är olämpligt att använda ihop med andra behandlingsmedel samtidigt i vattnet. Med andra ord bör man, om där finns andra parasiter, behandla dessa först innan man slår i maskmedel som sedan stannar kvar länge i vattnet.

Exempel på maskmedel avsedda för koi:

 • Cyprinocur W, aktiv substans: Praziquantel. Cyprinocur.de
 • Fluke-M, aktiv substans: Flubendazole. Kusuri.uk
 • Morenicol Lernex, aktiv substans: Levamisole HCL, Flubendazole, Diflubenzuron. Colombo.nl
 • Morenicol Lernex-Pro, aktiv substans: Nitroscanate, Praziquantel och Flubendazole. Colombo.nl
 • Triclam, aktiv substans: Triclabendazol. Fishpharma.nl
 • Worm-ex, aktiv substans: Praziquantel. Koimed.de

2 kommentarer:

 1. Tur jag hittade denna sida som jag tycker 'r v'ldigt bra. Dessa maskar 'r det vanligaste p[ ungf;dare. Men inte m[nga mediciner som funkar. Du skriver om hundavmaskningsmedel.....kan du hj'rtans g'rna tala om hur mycket man t;rs ha i per liter vatten. Och g[r det med dom flesta avmaskningsmedlen. Har sj'lv kollat i microskop och det 'r mest Gyrodactulus som 'r boven. "r j'tte tacksam om hj'lp.....Med v'nliga h'lsningar Ingalill.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Ingalill,
   det finns bra preparat mot mask på fiskar i damm. Inget du hittar i vanliga zoobutiker, de har bara för akvarier som inte rymmer så mycket vatten. Du kan kolla i min shop www.hunnebergakoishop.se eller maila mig om du behöver hjälp att hitta något som passar dig. info@hunnebergakoishop.se
   Mvh Anne

   Radera