15 mars 2012

Sötvatten Oodinium

Oodinum, Rost eller Sammetssjuka på svenska, orsakas av en parasit vars namn är Piscinoodinium pillulare. Det finns en motsvarighet som lever i saltvatten och heter Amyloodinium ocellatum. De har en livscykel uppdelad i tre stadier och dödar skoningslöst om man inte upptäcker infektionen i tid.Sötvatten Oodinium syns som fint puder över fiskens rygg
Piscinoodinium pillulare är kanske mer vanlig i akvariekretsar men kan visst det förekomma på koi. Då särskilt på koi odlad i varmare vatten eller i anslutning till akvarieanläggningar.
Det är en dinoflagellat och har en livscykel snarlik den som Vita prick. Förväxlas också lätt med Vita prick då angrepp visar sig som små prickar på fiskens skinn. Skillnad är att Oodinium är mycket mindre och ser mer ut som ett fint puder, ofta med en gulgrön eller rostfärgat ton.

Histologiskt snitt av gälvävnad med kraftigt angrepp
av Piscinoodinium. X = stor trophont, Pil = liten trophont
Oodinium är en allvarlig infektion med hög dödlighet om den tillåts eskalera. Hårdast drabbas unga fiskar som börjar dö inom 1 - 2 veckor. Vuxna fiskar kan ta upp till 4 veckor. Överlevande utvecklar en typ av resistens och kan bära en och annan trophont utan att bli sjuk. Tidiga tecken är att fiskarna kliar sig, viftar med fenorna etc. Senare blir fiskarna apatisk och slutar ofta äta. Ökad slemproduktion kan bädda in parasiterna så att de typiska prickarna blir svåra att upptäcka. Ett knep är att släcka ner belysningen och lysa på fiskarna med ficklampa, så att parasiterna skimmrar till i skinnet. För säker diagnos tas skrapprov på fiskarnas slem. Parasiterna sitter orörliga i fiskens hud och kan enkelt identifieras under mikroskopet. Storlek på trophonter varierar mellan 40 - 90 µm. De är något ovala i formen men tenderar att bli mer runda ju större de blir. Trophonter är fyllda med en kornig massa och har en tydlig cellkärna. Cytoplasman innehåller också klorofyll vilket ger den gröngula färgen.


Sötvatten Oodinium har precis som Vita prick en livcykel
uppdelad i tre stadier. Trophontstadiet då den sitter
fast och livnär sig på fisken. När den mognat lämnar
den sin värd och omvandlas till en tomont som delar sig
till flera hundra små frisimmande dinosporer
En livcykel fullbordas på 10 - 14 dagar i optimal temperatur mellan 23 - 25 grader. Från att en trophont lämnat sin värd, omvandlats till en tomont och sedan celldelat sig till på nytt infekterande dinosporer, tar det 50 - 70 timmar. Lägre temperatur förlänger tiden för cykelns fullbordande avsevärt. Det är därför tillrådligt att vid behandling höja temperaturen till 24 - 27 grader för att speeda upp processen.

Mest beprövat botmedel är salt 0,5% tills parasiterna dött ut. Även kommersiella parasitmedel baserade på formalin eller acriflavin har visat sig fungera. Dock råder en viss tvekan om hurvida parasiten är behandlingsbar i alla sina stadier. Salt har därmed en klar fördel då det kan verka genom en hel cykel. Andra behandlingar kan behöva upprepas flera gånger innan man blivit kvitt infektionen.

Bildkällor:
http://en.wikipedia.org/wiki/Oodinium
http://zebrafish.org/zirc/health/diseaseManual.php
http://aquariumlib.ru/books/item/f00/s00/z0000006/st018.shtml

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar